Ingebjørg Bratland Trio

Om arrangementet

INGEBJØRG BRATLAND –NY musikk og NY turné!

Ingebjørg Bratland holder et høyt aktivitetsnivå og er opptatt av å ikke låse seg i en definert sjanger!Siste året ga fokus til salmeprosjektet «Til alle tider» sammen med Espen Lind. To vellykkede turnérunder-35 konserter, primært i kirker, som tilsammen ble sett av oppunder 15.000 besøkende! I tillegg til utgivelse av det hele på plate og digitalt!

2019 har også blitt brukt til å skrive og spille inn nymusikk. Det betyr at hun i første halvår av 2020 vil gjennomføre en ny Norgesturné samt utgi ny musikk! Første smakebit kommer 8.november–låten heter «Di Ingebjørg», fulgt av et album i månedsskiftet januar/februar.Hun opplever stor interesse for sin musikk, og nærmer seg pr i dag 50 millioner streams på Spotify.Det nye materialet er skrevet av henne selv og produsert av av Espen Lind og Geir Hvidtsten.Stilmessig vil materiale ligge i området –country, folk, pop!

Arrangør: Blå Grotte i samarbeid med All things live.