Lisleby-Frantzen & Drammenskællane

Om arrangementet

Dørene åpner kl 14.00 | Kosertstart kl 15.00 | Slutt ca kl 16.30

Lisleby-Frantzen & Drammenskællane har konsert i Teglhuset i Gamlebyen lørdag 1. februar 2020 kl 15. Det blir en ille bra ettermiddag med sang, musikk og gode historier.
Ture Haukland og Øivind Kristensen har spilt på barer og rockeklubber i et langt liv. Sistnevnte blant annet som «Eple Skrott» i Jonas Fjeld Rock’n Rolf Band fra tidlig på 1970-tallet.
På cahoon og gitar har vi med Roar B. Johansen, som har samarbeidet med Ture og Øivind i en årrekke i bandet Eplekollektivet. Se youtube: «Hjem Te Kjeft».
Roy Frantzen er det lokale trekkplasteret med sine egne og andres Fredrikstadviser. Underveis dukker det kanskje opp en eller flere lokale overraskelser.