Knutsen & Ludvigsen 2 - Det store dyret

Pjokken i flokken

Felix på ville veier

Operasjon Nordpolen - Svippen på eventyr

Bien Maja og det gylne egget