Priser og rabatter

Dette er våre normale priser og rabatter.

Fredrikstad Kino har følgende priser:

Prisene vil variere, noen forestillinger har spesielle priser. Oversikten her viser kun normale priser.

Ungdoms/voksenfilm:

Normalt kr.120-140 for 2D-film. Normalt kr.130-150 for 3D-film. (3D- Briller lånes ut gratis.)

Familiefilm:

Normalt kr.80-100 for 2D-film. Normalt kr.90-110 for 3D-film. (3D- Briller lånes ut gratis.) På familiefilm betaler alle barnepris, også voksne.

Fredrikstad Kino har følgende rabatter:

Rabattene gjelder normalt på forestillinger med vanlig pris. Det vil ikke alltid være rabatt på forestillinger der prisen allerede er satt ned, eller på spesialforestillinger.

Honnør:

Gjelder alle over 67 år og alle med honnørkort. Gjelder kun personen som har kortet (eller er over 67), ikke ledsager. Vil normalt være 20 kr lavere enn fullpris, men det gis ikke rabatt på forestillinger som allerede har redusert pris.

Ledsagerkort:

Gjelder de med kommunale ledsagerkort. (Kontakt Servicetorget for mer informasjon om ledsagerkort.) Innehaver av ledsagerkort betaler den pris de normalt betaler (barn, voksen eller honnør), ledsager får fribillett.

Student/soldat:

10 kr rabatt. Gyldig studiebevis/soldatbevis må fremvises. Studentrabatten gjelder studenter ved høyskoler og universiteter. Det gis ikke rabatt på forestillinger som allerede har redusert pris.

Trivselsleder:

10 kr rabatt. Gyldig kort må fremvises. Det gis ikke rabatt på forestillinger som allerede har redusert pris.

Bursdagspris:

Gjelder barn opp til 15 år som feirer bursdag på kino. Vil som regel være 15 kr lavere enn fullpris, men det kan variere. Bursdagspakke med servering: Normalt kr.190, kun på utvalgte forestillinger. Se mer info på egen side. Oppdatert 30.4.18 Dette gjelder kinoforestillinger. Kulturarrangementer har egne regler som varierer fra arrangement til arrangement.